Warning: file_get_contents(http://www.minis.cat/include-cat/top-bom.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /usr/home/minis.cat/web/reciclatgebombetes/index.php on line 1
Warning: file_get_contents(http://www.minis.cat/include-cat/menu-reciclar.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /usr/home/minis.cat/web/reciclatgebombetes/index.php on line 7
procés de reciclatge

Bombetes haḷgenes

Codi T-1935 de l´ARC de la Generalitat de Catalunya

BLIPVERT és transportista autoritzat per al transport de RESIDUS PERILLOSOS i té més de 15 anys d´experiència en el món del reciclatge. Això ens permet oferir un servei especialitzat, que en estreta relació amb el client, li aporta un gran coneixement sobre la composició dels materials a reciclar, el percentatge previst de revalorització, les possibilitats de reciclatge i una garantia sobre el destí i el tractament adequat de tots els materials. El servei es completa amb
l´elaboració de la informació i dels certificats de tractament corresponents vàlids per a auditories ISO 14001.

Descripció del procés de reciclatge de les bombetes incandescents i halògenes

Totes les bombetes incandescents i halògenes que recuperem són introduïdes en processadors especials per trituració. Els materials constituents són separats mecànica i magnèticament en cinc parts diferents: metall ferrós, metall no ferrós, vidre i tungstè o molibdè.

Al principi del procés, les bombetes es parteixen en trossos petits mitjançant un processador (triturador/molinet). Això permet separar els diferents components.

Posteriorment les partícules triturades passen per un sistema d´extracció gràcies a una corrent d´aire, on les partícules més grans com el vidre partit, terminals d´alumini i peces de llautó, són separades i expulsades de la corrent d´aire per diferència gravitatòria i per processos electroestàtics.

El filament de tungstè o molibdè és recollit per filtres a l´interior del cicló i aquesta és la part més complicada en aquest procés doncs la concentració d´aquests filaments en el vidre recuperat és el que pot dificultar la seva sortida a reciclatge. El vidre recuperat és testat i només s´envia a reciclatge si el filament ha estat separat amb èxit.

L´alumini i les peces de llautó són enviats com ferralla per a reciclatge. La concentració mitja de mercuri en materials com aquests no supera el límit de 20 mg/Kg. Si la proporció de mercuri en els metalls supera els 20 ppm, s´haurà d´introduir el material a la destiladora per tal de recuperar el mercuri existent.

Com funcionen les bombetes incandescents (convencionals)?

Les bombetes incandescents són les més utilitzades encara que comencen a veure´s substituïdes pels models fluorescents que consumeixen molt poca energia amb el conseqüent estalvi que això suposa. Emeten un tipus de llum lleugerament groguenca i càlida, i tenen una resistència que s´il.lumina a l´escalfar-se. Aquest cos que es torna incandescent és un filament espiralat de tungstè que com a conseqüència de la circulació de corrent pel mateix, s´escalfa fins als 2000ºC, en una ampolla l´atmosfera de la qual consta d´una barreja de gasos que no contenen oxigen per evitar que es cremi. En les llums econòmiques de baixa potència, l´espiral del filament és simple, mentre que el del reste és doble. També hi ha models amb el filament reforçat per tal de suportar vibracions. Estan formades per un saquet de llautó o d´alumini, una ampolla de vidre, al buit o bé reblerta d´una mescla de gasos inerts, en l´interior del qual s´hi troba el filament esmentat que es posa incandescent quan passa a través d´ella la corrent elèctrica tot il•luminant l´estança. La duració d´aquest tipus de bombetes està limitada pel filament ja que es va evaporant per l´ús i que finalment es trenca obligant a canviar de bombeta. No obstant, solen durar bastant ja que agafen entre 1.000 i 1.200 hores d´ús. Tot i ser-ne les més comuns, són les més ineficients ja que el 90% de l´energia la transformen en calor i només un 10% en llum.

Com funcionen les bombetes halògenes?

El principal avantatge d´aquest tipus de bombetes és el tractament químic, que fa que durin més i que la llum que emeten mostri els tons reals dels objectes. L´atmosfera interior de l´ampolla conté una barreja de gasos inerts que no reaccionen amb el filament, l´argó i el nitrogen, però en aquest tipus de llums s´afegeix una determinada quantitat d´elements halògens com el iode o el brom, que es van combinant amb el tungstè que s´evapora, per a després restituir-lo al filament. Les halògenes proporcionen doncs més llum i d´un color més blanc que les que treballen a tensió reduïda (12 volts) i converteixen l´alt voltatge de les llars mitjançant un transformador. La seva durada oscil•la entre les 2.500 i les 3.000 hores i s´aplica en interiors de vivendes, comerços, vitrines i en tota aquella aplicació que requereixi efectes decoratius.

Vida útil de les bombetes

La vida útil d´una bombeta és la vida econòmica. Això correspon al moment en el qual el flux lluminós de la bombeta ha baixat a un valor tal, per al qual la font de llum ja no és rendible, encara que estigui en condicions de seguir funcionant.

La bombeta convencional, té les hores contades?
L´institut per la Diversificació i l´Estalvi Energètic (IDAE) destinarà 20 ,milions d´euros per la substitució de 45.000 semàfors convencionals pels de tecnologia LED. Amb aquesta substitució, que afectarà a un 15% dels semàfors instal•lats a Espanya, s´aconseguirà un estalvi d´electricitat de 48 gigavats/hora (GWh) a l´any, que equival al consum elèctric de 12.000 llars i que evitarà l´emissió a l´atmosfera de gairebé 32.000 tones anuals de CO2.s

La bombeta és un residu perillós? Normatives europees.

Per què reciclar suposa un cost?

Els gestors especialitzats recuperen tots aquells materials reciclables presents en les bombetes mitjançant diversos processos tècnics de trituració i separació dels metalls i el vidre. Tots aquests processos suposen unes instal•lacions i uns costos d´explotació molt elevats, que en la major part dels casos, no es compensen amb els ingressos de la venta de les fraccions recuperades ja que en el cas de les bombetes pesen molt poc en comparació amb els volums tractats. A més a més, han de garantir el compliment de les exigents normatives vigents.


Warning: file_get_contents(http://www.minis.cat/include-cat/bottom.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /usr/home/minis.cat/web/reciclatgebombetes/index.php on line 47